morn blogja

Időskorúak járadéka

Kinek adható?
Időskorúnak, aki nem rendelkezik megélhetést biztosító jövedelemmel, és a 62. életévét, illetve a reá irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötte be. Irányadó a saját-, illetve házastársa, élettársa havi jövedelme, melyek alapján, egy főre jutó jövedelmet számolnak. Időskorúak járadéka akkor állapítható meg, ha a kérelmező egy főre jutó jövedelme, nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, egyedülálló esetén 95%-át.

Rendszeres szociális segély

Kinek adható?

Lakásfenntartási vagy fűtési támogatás

Kinek adható?
Annak, akinek a lakásfenntartásával kapcsolatban indokolt költségei merülnek fel, és megfizetni azt nem- vagy csak részben képes.
Támogatásra jogosult az, akinek háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a nyugdíjminimumot nem haladja meg, és a fenntartással kapcsolatos költsége a háztartás összjövedelmének 20%-át meghaladja.

Oldalak

Feliratkozás RSS - morn blogja csatornájára

Kapcsolat

Kapcsolat

Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány (Kecskemét, Nyíri út 38. Adószám: 18346699-2-03)

Lépjen kapcsolatba velünk!

Fotóink