Információ

Fontosabb fogalmak

Kit nevezünk közeli hozzátartozó-nak?
A házastársat, az élettársat, az egyeneságbeli rokont, az örökbe fogadott, a mostoha-és a nevelt gyermeket, az örökbe fogadót, a mostoha-és a nevelőszülőt.

Kit nevezünk hozzátartozó-nak?
Az előbbi pontban felsoroltakat, valamint: a testvért, az egyeneságbeli rokon házastársát, a jegyest, a házastárs egyeneságbeli rokonát és testvérét, és a testvér házastársát.

Kit nevezünk egyedülálló-nak?
Azt a személyt, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

Mit nevezünk háztartás-nak?
Azt, ha egy lakásban több személy életvitelszerűen lakik együtt.

Kit nevezünk egyedülélő-nek?
Ha, egy személy, egyszemélyes háztartásban lakik. Előfordulhat, hogy egy lakásban több személy él, mégis külön háztartást vezetnek.

Kit nevezünk hajléktalan-nak?
Azt a személyt aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve, ha a bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

Kit nevezünk aktív korú-nak?
Azt a személyt, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetve a 62. évét még nem töltötte be.

Kapcsolat

Kapcsolat

Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány (Kecskemét, Nyíri út 38. Adószám: 18346699-2-03)

Lépjen kapcsolatba velünk!

Fotóink