Tudnivalók

Lakásfenntartási vagy fűtési támogatás

Kinek adható?
Annak, akinek a lakásfenntartásával kapcsolatban indokolt költségei merülnek fel, és megfizetni azt nem- vagy csak részben képes.
Támogatásra jogosult az, akinek háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a nyugdíjminimumot nem haladja meg, és a fenntartással kapcsolatos költsége a háztartás összjövedelmének 20%-át meghaladja.
Támogatásra jogosult az is, aki egyedül él, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő, valamint akinek családjában emelt összegű családi pótlékkal rendelkező személy él, ha háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 120%-át nem haladja meg és a lakásfenntartással kapcsolatos kiadása a háztartás összjövedelmének 20%-át meghaladja.

Annak, akinek lakáshasznosításból jövedelme származik ezt a támogatást nem igényelheti.
Nem adható támogatás a 30 m2/főt meghaladó lakásnagyság esetén sem. Kivéve az egyedül élő kérelmezőt, aki esetében az egyszobás lakás teljes alapterülete figyelembe vehető, többszobás lakás esetében pedig 40m2.
Nem nyer jogosultságot a kérelmező, ha lakbértámogatásban vagy albérleti támogatásban részesül, vagy ha a környezettanulmány által megállapítottak nem felelnek meg a valóságnak, illetve azt nem indokolják.

Lakásfenntartás költségeken kell érteni:
Lakbér, albérleti díj, lakáscélú pénzintézeti kölcsön részlet, fűtés díja/költsége, gázfogyasztás 70%-a, villanyáram- és vízfogyasztás 50%-a, lakáskarbantartás 20%-a

Egy lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg támogatás függetlenül a háztartások számától.
A jogosult általában az akinek a nevén a fogyasztásmérők szerepelnek.
A jogosult egyidejűleg vagy az egy év időtartamú lakásfenntartási támogatást igényelheti, vagy csak a fűtési szezonra szóló fűtési támogatást. A kettőt egyidejűleg nem.
A lakásfenntartási támogatás egy év illetve a fűtési szezon lejártával a fűtési támogatás megszűnik, automatikusan nem bírálják el újra, így a kérelmet a következő évre ill. fűtési szezonra újra be kell nyújtani.

A kérelemhez mellékelni kell a DÉMÁSZ, DÉGÁZ vagy TERMOSZTÁR általány díjas igazolását, és az utolsó kifizetett számlákat.
Összege: mind a lakásfenntartási támogatás, mind a fűtési támogatás esetén 2500 Ft/hó.

Kapcsolat

Kapcsolat

Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány (Kecskemét, Nyíri út 38. Adószám: 18346699-2-03)

Lépjen kapcsolatba velünk!

Fotóink