Tudnivalók

Rendszeres szociális segély

Kinek adható?

Annak, aki a 18. életévét betöltötte, de aktív korú, és a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve vakok személyi járadékában részesül.
Annak, aki aktív korú nem foglalkoztatott, feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított.
Az aktív korú nem foglalkoztatott személy esetén a rendszeres szociális segély megállapítása mellett csak akkor kerülhet sor, ha a kérelmező:
közmunkára vagy közhasznú munkába nem vonható be,
részére az önkormányzat vagy a Munkaügyi Központ kecskeméti kirendeltsége megfelelő munkát felajánlani nem tud,
legalább 30 munkanapos közcélú munkában történő foglalkoztatását az önkormányzat nem tudja megszervezni,
köteles együttműködni az önkormányzattal és a Munkaügyi Központtal.

Összege:
Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, aktív korú nem foglalkoztatott személy esetén 70%.
Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén a fennti összegnek és a jogosult havi jövedelmének különbözete.
Az alkalmi munkavállalási könyvet be kell mutatni.
A vagyoni helyzetet az önkormányzat vizsgálhatja.

Kapcsolat

Kapcsolat

Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány (Kecskemét, Nyíri út 38. Adószám: 18346699-2-03)

Lépjen kapcsolatba velünk!

Fotóink