Információ

A szociális ellátásokra való jogosultság feltételei

Kinek adható támogatás?
1.A Kecskemét területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgároknak.
2. Menekültként elismert személynek, aki állandó tartózkodásra jogosító Személyi Igazolvánnyal rendelkezik.
3. Kecskemét területén tartózkodó hajléktalan személyeknek.
4. Kecskemét város területén tartózkodó személyeknek, akik testi épsége veszélybe kerülne, ha az intézkedés elmaradna.

Hol nyújtható be a támogatások iránti kérelem?
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában, a Népjóléti Osztályon
6001 Kecskemét, Kossuth tér 1. Pf.:144. Tel: 76/483-683

A támogatás milyen formában lehetséges?
A támogatás történhet pénzben, természetben, illetve tartozhat a személyes gondoskodás körébe.

Mikor kell visszafizetni a támogatást?
Akkor, ha azt jogosulatlanul kérték, és ha a Polgármester elrendeli.

A méltányosság gyakorlásának módja illetve a fellebbezés esetei:
A benyújtott kérelmeket első fokon Kecskemét város Polgármestere bírálja el, és döntéséről határozatot hoz.
A kérelmező ez ellen a határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de az első fokon eljárt hatósághoz kell benyújtani (pl. jelen esetekben: Népjóléti Osztály). A méltányosság egyes eseteit így, a Közgyűlés megállapíthatja.
A fellebbezés illetékmentes.

Kapcsolat

Kapcsolat

Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány (Kecskemét, Nyíri út 38. Adószám: 18346699-2-03)

Lépjen kapcsolatba velünk!

Fotóink